DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (https://thenewfarm.nl/) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door
gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te
hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
The New Farm streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat The New Farm niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit
van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een
vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. The New Farm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
The New Farm en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
The New Farm garandeert niet dat e-mails die aan The New Farm worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt,
omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet
volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of
wachtwoordbeveiliging per e-mail met The New Farm te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. The New Farm heeft geen invloed op websites van derden
en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. The New Farm aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van The New Farm zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook
verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder The New Farm daar vooraf
schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Toeschrijving
Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Menu

Informatie

Informatie

Televisiestraat 2-4
Unit 200
2525 KD 
Den Haag
info@thenewfarm.com